foto is 92008611Kopenhag Üniversitesi'nden ekonomistler, Danimarka ekonomisi üzerindeki çevresel ve iklim etkilerini hesaplamak için bir yeşil model geliştirdiler. Bu modelleme, dünya çapında ekonomik büyümeyi ve yeşil dönüşümü nasıl gördüğümüz ve ölçtüğümüz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Danimarka, yeşil finansman uygulamalarında öncü bir konumdadır. Bu deneyimden yararlanarak şimdi bir adım daha ileri giderek, Danimarka'nın yeşil GSYİH'sını ve 2015'ten 2100'e kadar olan ekonomik politikaların çevresel ve iklim etkilerini, bütünleşik ve tutarlı bir değerlendirmeyle çalışan analitik bir araç (GreenREFORM) geliştirildi.

Kopenhag Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tarafından Aarhus Üniversitesi, DREAM ve Danimarka İstatistik Kurumu'ndan araştırmacılarla işbirliği içinde geliştirilen modeller, ormanlara, atmosfere ve nesli tükenmekte olan türlere Danimarka ekonomisinde daha net bir yer vermeyi amaçlıyor.

Danimarka'da temiz havanın maliyetine, bir ton karbon emisyonunun ne kadara mal olması gerektiğine ve su kirliliğinin nasıl fiyatlandırılacağına daha net bakıldığında, modeller, sera gazı azaltma politika hedefini bilgilendirmek için farklı iklim politikalarının titiz değerlendirmelerine izin vermektedir.

Haberin devamı için: https://dreamgroup.dk/greenreform/