best 4 energyTürk özel işletmeleri, STK'lar ve kamu belediyelerinden 24 kişilik bir heyet, rüzgâr enerjisi ve temiz enerji teknolojileri hakkında bilgi edinmek ve işbirliği fırsatlarını araştırmak için Ekim ayında Danimarka'yı ziyaret etti. Herkes için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla bu ziyarete katılan ve Danimarka-Türkiye işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığında, Türkiye'de temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe rekabetçi bir küme geliştirmek amacıyla BEST For Energy Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında Danimarka Dışişleri Bakanlığı desteğiyle kıyaslama çalışması için 03 - 07 Ekim tarihlerinde Danimarka'ya çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen BEST For Energy Projesi ile Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilmesi amaçlanıyor. Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Kümesi'nin Gelişim Stratejisi'ne girdi sağlamak amacı ile Danimarka'da Temiz Enerji konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi. İzmir temiz enerji ekosisteminde yer alan firma ve kurumların temsilcileri ile İZKA ve ENSİA yetkililerinden oluşan heyet Danimarka'da iki farklı bölgeyi ziyaret etti.

Danimarka Dış İşleri Bakanlığı ve çeşitli paydaşlar ziyaret edildi

Çalışma ziyareti programının ilk etabında Kopenhag'da küresel misyonu ve uzman ağı aracılığıyla dünya çapında akıllı temiz teknoloji çözümleri üretmekte olan; uluslararası etkinlikler, işbirlikleri ve kalkınma yardımları aracılığı ile sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen Danimarka Dışişleri Bakanlığı ile Danimarka'nın yeşil ihracat diplomasisi ve sürdürülebilirlik (Triple Bottom Line) politikası hakkında görüşme yapıldı.

Ayrıca enerji üretimi, arzı ve tüketimi ile bağlantılı görevlerden ve Danimarka'nın karbon emisyonlarını azaltma çalışmalarından sorumlu olan Danimarka Enerji Ajansı (DEA) ve Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin yanı sıra Danimarka'nın bilgi birikimini, deneyimini ve çözümlerini dünyadaki önemli aktörlerle paylaşarak, tartışmayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi ve başkalarına ilham vermeyi amaçlayan, işbirliği ve diyalog yoluyla küresel yeşil geçişi hızlandırabilecek hizmetler üreten ve bugüne kadar 1400'den fazla öne çıkan vaka, Ar-Ge projesi, politika girişimi, ürün veya hizmet sunan State of Green ile görüşüldü.

Ardından Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgâr Enerjisi Bölümü ve Danimarka Rüzgâr Enerjisi Araştırma Konsorsiyumu ile daha yeşil bir ekonominin oluşmasına yardımcı olarak hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bilime dayalı danışmanlık ve çözümler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Danimarkalı firmalarla ikili görüşmeler

Çalışma ziyareti programının ikinci etabında Silkeborg ve çevresi ziyaret edildi. Danimarka rüzgâr endüstrisinden 300'den fazla şirkete hizmet veren Danimarka Rüzgâr İhracat Birliği (DWEA) ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı Rüzgâr Kümesi ile yapılan ikili görüşmeler / yuvarlak masa toplantısı sonucunda heyetteki Türk firmalar, Danimarkalı firmalar ile çeşitli işbirlikleri için anlaşma sağladı.

Ardından; denizüstü rüzgâr projeleri geliştirme, inşaat yönetimi ve operasyonel yönetim hizmetleri sunan lider ve deneyimli bir yapı olan Copenhagen Offshore Partners ve küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji altyapılarına yatırımlar yapan uzmanlaşmış bir fon yönetimi şirketi olan Copenhagen Infrastructure Partners'ın bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Son olarak denizüstü ve karasal rüzgâr çiftlikleri, güneş çiftlikleri, enerji depolama tesisleri, yenilenebilir hidrojen ve yeşil yakıt tesisleri ve biyoenerji tesisleri geliştiren, inşa eden ve işleten Danimarka'nın en büyük enerji şirketi Ørsted'i ve temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve startuplar, scaleuplar ve büyük firmaların Ar-Ge departmanlarını bir araya getiren INCUBA Bilim Parkı ziyaret eden heyet, programını tamamlayarak verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.