danfoss district energy schemeDanimarka Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği, bölgesel ısıtma sektör raporunu güncelledi.

Türkiye 1980'lerden beri bölgesel ısıtma kullanmaktadır. Sürekli artan kentsel nüfusla birlikte, verimli ve maliyet açısından rekabetçi ısıtma ve soğutma önümüzdeki dönemde daha da artan bir öneme sahiptir. 

Türkiye bölgesel ısıtma ve soğutma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, inşaat, hizmet sektörü, enerji, ulaşım ve tarım gibi alanları kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bölgesel ısıtma ve soğutma gelecekteki odak alanlarından biri olarak belirlenmiştir.

Türkiye'deki bölgesel ısıtma ve soğutma fırsatları hakkında daha fazla bilgiye raporumuzdan ulaşabilirsiniz: https://tyrkiet.um.dk/en/-/media/country-sites/tyrkiet-en/the-trade-council/dh-teaser.ashx