12345Grundfos Türkiye ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, 'Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri' projesini duyurdu. Başlatılan proje ile sürdürülebilirlik ve mühendislik arasındaki ilişkiye dikkat çekmek, genç mühendislerin çevresel, sosyal problemler karşısında çözümler üretmelerini sağlamak amaçlanıyor.

 

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum ve Grundfos IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Işıl Aksoy'un açılış konuşmalarını yaptıkları etkinliğe Grundfos Vakfı İcra Direktörü Kim Nøhr Skibsted video mesajla katıldı. Proje detaylarının açıklanmasının ardından Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, mühendislerin sürdürülebilirlikte oynayabilecekleri rolün önemine değinen konuşmasını gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum: Genç mühendisler çözümün önemli bir parçası

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Emrah Kurum; sorunları dile getirmekten ziyade çözümün bir parçası olmanın ve sorunların çözümünde liderlik etmenin önemine dikkat çekti. Sürdürülebilirlik ve mühendislik ilişkisine de dikkat çeken Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, bizlere sorun alanlarını ve bu sorunlar karşısında nasıl çözümler üretmemiz gerektiğini söylüyor. Yaşanan sorunların çözümünde teknik çözümler üretirken işin sadece çevresel değil sosyal ve ekonomik boyutunu da dikkate alıyoruz. Teknolojiyi araç olarak kullanan mühendisler, var olan çeşitli proseslerde tekil iyileştirmeler yapabilecekleri gibi tüm süreci yeniden tasarlayabilirler."

Grundfos IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Işıl Aksoy: Su ve iklim sorunlarının çözümüne öncülük ediyoruz

Açılış konuşmasında Grundfos'un su ve iklim sorunların çözümüne öncülük etme sorumluluğunu üstlendiğini ve her yeni gün dünyada gerçek bir fark yaratmak amacıyla çalışmaya başladıklarını dile getiren Işıl Aksoy genç mühendisleri projeye davet ederken; "Gerçek anlamda bir değişimin, herkesin günlük hayatında küçük adımlar atmasına bağlı olduğunu biliyoruz ama bugün bazılarınızdan biraz daha büyük adımlar atmanızı bekliyoruz. Artık, teknik uzmanlıklarımızı her zamankinden daha fazla enerji verimli çözümler üretmek, su tüketimini azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Grundfos Vakfı İcra Direktörü Kim Nøhr Skibsted: Dünyada iyi haberlere ihtiyacımız var

Video mesajla açılış etkinliğine katılan Kim Nøhr Skibsted projeyle ilgili değerlendirmesinde "Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri projesi, birbirimizden ilham almakla, doğru yetkinlikleri ve zihniyetleri bir araya getirmekle ve sadece üzerimizde baskı kuran sorunlara odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda doğru çözümleri birlikte bulabilmek ve bunlara odaklanabilmekle ilgili, çünkü dünyada iyi haberlere ihtiyacımız var." dedi.

Prof. Dr. M. Pınar Mengüç: Hepimiz strateji geliştirmek için olan kurgunun bir parçasıyız

Etkinliğin ana konuşmacısı Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç oldu. Kompleks problemleri anlayabilmemiz için takımlar içinde olmamız gerektiğine vurgu yapan Prof. Mengüç konuşmasında verdiği saat örneğiyle daha sürdürülebilir ve adil bir dünya yaratmak için oluşturacağımız kurgulardan söz etti. "Bir saati düşünün. Arkasında 30-40 tane çark döner. Büyüktür, küçüktür, renklidir, başka tarafa döner, ama sonuçta ön taraftan baktığınızda bir tek saati gösterir. Bütün istediğiniz, dakik olarak çalışmasıdır. Arkasına döndüğünüz zaman o çarkların her biri birbirinden farklıdır ve takım olarak size zamanı göstermeye devam ederler. Bizim istediğimiz, insanların topluma katkısını gösterebilmemiz için o saat etkinliğinde, dakikliğinde çalışacak kurguları oluşturabilmek olmalı."

Çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler ötesi çalışmanın beraber düşünülmesi gerektiğini dile getiren Prof. Mengüç, bu sayede çok daha yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığını, bu yaratıcı fikirlerin de son yüzyıldır dünyaya yön verdiğini söyledi. İklim değişikliği, trafik, şehirleşme gibi karmaşık problemleri çözebilmek için disiplinler ötesi çalışmalarının önemine değinen Prof. Mengüç şunları sözlerine ekledi: "Karmaşık problemlerden söz ettiğimizde sürekli bir adaptasyondan da söz ediyoruz. Bu, sürdürülebilirliğin konusu. Birleşmiş Milletler'in 17 temel çalışma alanının dünyada etkin olabilmesi için kültürel farklılıkları da net olarak dikkate alması lazım. Yaşadığımız yerlerde neler yapabileceğimizi kültürel olarak anlayıp, onun üzerine çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. O da sürdürülebilirlikten büyük sistemlere geçişimizi gösteriyor. Artık çözüm değil, strateji geliştirmemiz lazım."

Dünyada daha sürdürülebilir, daha etkin yaşayabilmemiz için kurgular oluşturan Prof. Mengüç, öğrenmenin, değişik gruplarla çalışmanın ve birleştirici olmanın önemine dikkat çekerek tavsiyelerde bulundu. "Kendimizi bazen yetersiz hissediyoruz değil mi? Yetersiz hissettiğiniz zaman aslında kendi başınıza olmadığınızı, sizin yaptıklarınızı sizin gibi düşünen başkalarıyla birlikte birleştirilmesi gerektiği hatırlayın. Her birimiz o çarklardan bir tanesiyiz. Büyük problemi çözmek veya strateji geliştirmek için olan kurgunun parçasıyız. Ne yaparsanız yapın dünyanın bir şekilde değiştiğini göreceksiniz, ama bunu yaparken arkadaşlarınızla beraber olun, takım kurun, kendi düşüncelerinizin ötesine gidin. Ondan sonra da büyük bir hayatı düşünün. Bunları yapabilecek kavramlar, aslında sizin düşünerek oluşturmanız gerekenler. Okulda aldığınız disiplinlere, disiplinler arası çalışmalara ek olarak disiplinler ötesi çalışmalar olduğunu da vurgulayın. Sonra da o kurgunun peşinden gidin. Hayat böyle çok daha etkin oluyor."

16 Mart 2022'de çevirim içi düzenlenen 'Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri' açılış etkinliği, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum'un Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları eğitimi ile sona erdi.