196839484 3986337008082197 5240251892312673737 nSu en temel insan hakkıdır ve doğadaki en kıt kaynaktır. İstanbul şehri, günde 3 milyon metreküp tüketen 16 milyondan fazla insana her gün temiz su sağlıyor. Yenilikçi su teknolojileri, uluslararası iş birliği ile İstanbul'un karşı karşıya olduğu kaynak yetersizliği riskini durdurabilir.

İstanbul şehri sadece büyük miktarda su tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda su hizmetleri için elektrik enerjisi de tüketiyor. Yenilenebilir ve enerji verimliliği teknolojileri, uluslararası iş birliği yoluyla İstanbul'un su üzerindeki sürdürülebilirliğine yardımcı olabilir.

İSKİ, su ve atık su hizmetlerine yılda 3 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıyor. Su kaybını yüzde 22 oranında azaltmak ve sistemsel bakım sağlamak için robotik ve BT yatırımları da planlar arasında yer alıyor. Hem enerji hem de maliyet tasarrufu, uluslararası iş birliği yoluyla İstanbul'un su konusunda sürdürülebilirliğine yardımcı olacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 6 kapsamında Belgrad, Bükreş, İstanbul ve Zagreb'e ilişkin Temiz Su ve Sanitasyon Raporu, Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Ataşeliği tarafından görevlendirilen Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) tarafından hazırlanmıştır.

Raporun tamamına erişmek için https://tyrkiet.um.dk/en/-/media/country-sites/tyrkiet-en/the-trade-council/danish_ww_report_final.ashx  bağlantısını takip edebilirsiniz.