IRENACOVID-19 salgınına rağmen, 2020'de küresel olarak 260 GW'ın üzerinde yenilenebilir enerji kapasitesi eklendi ve önceki rekor neredeyse yüzde 50 oranında aşıldı.

2020'deki küresel yenilenebilir enerji kapasite artışı, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamaya rağmen önceki tahminleri ve tüm rekorları geride bıraktı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından açıklanan verilere göre, dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesine 2020 yılında 260 gigawatt'tan (GW) fazla artış gerçekleşti ve 2019'daki genişlemeyi yüzde 50'ye yakın bir oranda aştı.

 

IRENA'nın yıllık Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021 raporu, yenilenebilir enerjinin tüm yeni enerji projelerinin içindeki payının art arda önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor. 2020'de eklenen tüm yeni elektrik kapasitesinin yüzde 80'inden fazlası yenilenebilir özellikteyken yeni enerji kaynaklarının yüzde 91'ini güneş ve rüzgâr enerjisi oluşturuyor.

Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki artan payı, kısmen Avrupa, Kuzey Amerika ve Avrasya'daki (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Türkiye) fosil yakıttan enerji üretiminin kademeli olarak azaltılmasına bağlanıyor. Toplam fosil yakıt kullanımı, 2019'da 64 GW'den 2020'de 60 GW'a düşerek fosil yakıt kullanımında devam eden bir düşüş eğilimi vurgulanıyor.

Haberin devamına https://stateofgreen.com/en/partners/state-of-green/news/the-world-added-record-new-renewable-energy-capacity-in-2020/  'dan ulaşabilirsiniz.