Photo 11.12.2020 10 38 04Marmara Belediyeler Birliği, Danimarka Başkonsolosluğu ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Su ve Atıksu Yönetiminin Sürdürülebilirliği isimli çevrimiçi eğitim serisine başlıyor.

Danimarka Aarhus Su İdaresi ve Aarhus Belediyesi Uygulamaları ile 17 Aralık 2020, Perşembe günü 15.00'te Zoom üzerinden serinin ilk eğitimi gerçekleştirilecek.

Su sektörü dünyadaki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluştururken, atık su arıtma tek başına bunun dörtte birini oluşturuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6, su kaynaklarına boşaltılan arıtılmamış atık su oranını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için yeni ve mevcut su arıtma tesislerinin tasarımında enerji verimliliği ve enerji geri kazanımı ön plana çıkıyor.

Danimarka Hükümeti, 2030'da ülkenin sera gazı emisyonlarını yüzde 70 azaltmak gibi iddialı bir hedef belirledi. Bu hedefe ulaşmak için, atık su sektörü dahil tüm sektörlerin katkıda bulunması gerekiyor. Danimarka su sektörünün amacı, enerji ve iklime nötr- ve hatta belki de net enerji üreticileri olmak. Danimarka atık su arıtma tesisleri, enerji tüketimini azaltmak için yatırımlar yapıyor ve giderek daha fazla enerji üretimine odaklanıyor ve bu da Danimarka su sektörünün ülkenin toplam elektrik tüketimindeki payının yüzde 1,9'a düşmesine yol açtı. Türkiye'deki büyükşehirlerin su ve kanalizasyon idareleri ile Danimarka'dan yetkin uzmanların bir araya geleceği eğitim serisinde iyi uygulamaların paylaşımı ve tecrübe değişimi için uygun zemin oluşturulacak.

 

Kayıt linki için aşağıdaki irtibat kişisiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Seda Kayrak Bilgen, Danimarka Ticaret Ataşeliği Kıdemli Ticaret Müşaviri ve Enerji Takım Lideri
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.