1440 Social Media Sustainable finance for zero waste in post covid recovery LinkedIn 1024x1024Zero Waste Europe, COVID-19 sonrası toparlanmada Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi için Sürdürülebilir Finansmanın önemini vurgulayan bir rapor yayınladı.

"Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi için Sürdürülebilir Finans" raporu, iş dünyasında Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi (ZWCE) kavramı eksikliğini ele alıyor. Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi kavramının AB Sürdürülebilir Finans Taksonomisine dahil edilmesi, uygun görülmesi ve önceliklendirilmesi; sosyal, ekonomik, iklim ve çevresel faydalara net bir getiri sağlamaktadır.

Haberin devamı için https://www.recycling-magazine.com/2020/12/01/zero-waste-circular-economy-a-solid-investment-for-sustainable-finance/