tilrettet ENG twitter DKs globale klimastrategi 1Danimarka, Küresel İklim Eylem Stratejisi; 'Yeşil ve Sürdürülebilir Bir Dünya'yı başlattı. Danimarka Hükümetinin küresel iklim eylemine ilişkin yeni uzun vadeli bu stratejisi, Danimarka'nın uluslararası iklim çabalarına yön vermektedir Stratejiye göre, Paris Anlaşmasının 1,5 ° C hedefine ulaşmak için artan küresel hedefler ve eylemler gereklidir. Danimarka, dünyanın geri kalanına ilham veren ve onları cesaretlendiren küresel iklim eyleminde yeşil bir öncü olacaktır. Hedef 2030'a kadar% 70 emisyon azaltımı ve 2050'ye kadar iklim nötrlüğü.

Eylem stratejisindeki hedef doğrultusunda, yeşil geçiş, iklim, çevre ve doğa konusunda daha fazla küresel hedefe öncülük etmeye yardımcı olmak, Paris Anlaşmasını ve SDG'lerle uyumlu sürdürülebilir kalkınmayı aktif olarak teşvik edip desteklemek amaçlanmıştır. Plana göre, yeşil nitelikli işler yaratan ve artan eşitsizliği önleyen sosyal olarak adil bir yeşil geçiş için çalışılacaktır.

 

Küresel İklim Eylem Stratejisinde Hedef;

• Küresel ısınma farkındalığını arttırmak: Danimarka, küresel ısınmanın sınırlandırılmasına katkıda bulunan iddialı hedeflere destek vermek için devletleri ve devlet dışı aktörleri etkilemek için çalışacak. İklim adaptasyonu, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma konularında iddialı çabalar için, yani devletler, çok taraflı kuruluşlar ve sivil toplumla birlikte çalışacaklar.

• Küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak: Danimarka, gelişmekte olan ülkelerde büyük emisyon yayıcıların emisyonlarını azaltmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan küresel bir yeşil geçiş için çalışacaktır.

• Uyum ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmayı güçlendirmek: Danimarka, dayanıklılık ve uyum girişimlerine ilham vermek ve teşvik etmek istiyor. Yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla iklim odaklı kalkınma ve işbirliği gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, Danimarka, kendi önleme ve adaptasyon çözümlerini küresel olarak yaymak istemektedir.

• Finansal akışları siyahtan yeşile kaydırmak: Danimarka, küresel finansal akışların fosil yakıtlardan çevreci, iklim dostu yatırımlara kaydırılmasına katkıda bulunacak. Yenilenebilir enerjiye yatırımları teşvik etmek için tasarlanmış finansal piyasaların ve enerji piyasalarının ve sistemlerin yeşillendirilmesini desteklemeyi stratejisine eklemektedir.

• Yeşil çözümler konusunda özel sektörle işbirliği yapılması: Başarılı bir küresel iklim eylemini yürütmek için Danimarka, küresel olarak yeşil Danimarka çözümlerini teşvik etmek için özel sektörle birlikte çalışacaktır.