SDR 2020 Linkedin Post 940x750Pandemi süreci ve sonrasında aktif olarak çalışmalarına devam eden Boğaziçi Üniversitesi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı – Türkiye'den en güncel gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

 

"Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020" webinarı 16 Temmuz, 10:30'da!

Sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumların bilinçlenmesini, kamu ve özel sektörün iş birliği ve dayanışma içinde çalışmasını, değişen küresel koşullara bütüncül bir anlayışla çözümler üretilmesini teşvik eden 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, akademi, iş dünyası ve sivil toplum iş birliğinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağları (Sustainable Development Solutions Networks-SDSN) aracılığı ile dünya kamuoyu ile paylaşılmaktadır. UN SDSN'in küresel hedeflerine uyumlu olarak Haziran 2014'te kurulan Türkiye Ağı, sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde sürdürülebilir enerji yönetimi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, bireylerin ve toplumların sağlık ve eğitim hizmetlerine eşit ve sürdürülebilir erişimi gibi öncelikli ve gelişime açık alanları, kamuoyunun ve tüm karar alıcıların gündeminde tutmak üzere veri temelli, güvenilir bilgi, araştırma, politika ve yerel çözüm önerileri geliştirmektedir.

Bertelsmann Stiftung ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) işbirliğinde gerçekleştirilen ve "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Covid-19" başlığı ile bu yıl beşincisi yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020, Covid-19'un Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) üzerindeki etkilerine değinmekte ve ülkelerin SKA'lara yönelik ilerlemesini değerlendirmektedir. 2016'dan bu yana yıllık olarak yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nun 2020 versiyonunu ve Türkiye performansını 16 Temmuz Perşembe günü saat 10:30-12:00 arasında Dr. Tamer Atabarut moderasyonunda Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Mine Eder ve Prof. Dr. Levent Kurnaz ile değerlendireceğimiz "Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020" webinarına bekliyoruz.

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız https://zoom.us/meeting/register/tJEsdOqhqTsjG9HK_foy2fF0EXaCl6FAQcxu 

 

Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği Online Eğitim Programı Gerçekleşti

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından BÜYEM, UN SDSN Türkiye, Yerel-İZ ve 350 Türkiye iş birliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği" online eğitim programı tamamlandı.

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi; Türkiye'de yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda kapasitelerini geliştirmeye yönelik düzenlediği bu online sertifikalı eğitim programı ile büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde çalışan ilgili idari personelin iklim değişikliğine yönelik azaltım (mitigasyon) ve uyum (adaptasyon) eylemleri hakkında kapsamlı ve güncel bilgileri edinmelerini sağlayarak iklim eylem planı hazırlama ve uygulama süreçleri hakkında bilgi birikimlerini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca belediye çalışanlarının iklim değişikliğine karşı en az bir azaltım ve/veya uyum eylem projesini örnek teşkil edecek şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve çalışma pratiklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimin paydaşları arasında; Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (UN SDSN Türkiye), Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz) ve 350 Türkiye yer almaktadır.

Yedi hafta süren sertifika programı boyunca; Prof. Dr. Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi), Dr. Baran Alp Uncu (350.org Türkiye), Efe Baysal (350. org Türkiye), Dr. Ender Peker (Çankaya Üniversitesi), Gözde Odabaş (REC Türkiye), Doç. Dr. Eda Beyazıt (İTÜ), Onur Akpulat (REC Türkiye), Dr. Tamer Atabarut (BÜYEM), Gökçen Kunter (Peyzaj Araştırmaları Derneği), Ahmet Cihat Kahraman (MBB) ve Ebru Akyol (İBB) tarafından toplamda 20 saat online ders verildi. Program sonrasında oluşturulan küçük çalışma gruplarıyla proje yazımı atölyeleri (2 saat) düzenlendi. Atölyede, iklim değişikliğine dair somut sorunlar, çeşitli senaryolar eşliğinde ele alındı. Atölye katılımcıları, dokuz temel eğitim başlığının uzmanlarıyla online ortamda buluşarak; eğitim senaryosu üzerinden deneyimlerini paylaşırken hem birbirleriyle hem de konun uzmanlarıyla üzerinde çalıştıkları somut projeleri tartışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı yakaladı.

Eğitimin ardından, katılımcı belediye çalışanlarının teorik olarak aldıkları bilgileri pratiğe dökmek üzere kendi bölgelerine yönelik seçtikleri bir alanda örnek bir iklim eylemi raporu tasarlanması sağlandı. Rapor, her belediyenin kendi iklim eylem planını oluşturma ve uygulama süreçlerinin yol haritasının özetini ve seçilen bir alanda geliştirecek bir azaltım ve/veya uyum eylem projesi anlatımını içeriyor. İki hafta süren çalışmaların sonunda, katılımcılar proje değerlendirme toplantısında tasarladıkları projelerin sunumunu yaparak sertifika almaya hak kazandı.

 

Kız Çocuklarının Sürdürülebilirlik Elçileri olarak Güçlendirilmesi Projesi

İnsanlık tarihinde, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek yaratmayı hedefleyen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin onayı ile kabul edilen ilk küresel sözleşmedir. Amaçlar, insanlığın ve gezegenimizin esenliğinin her yönünü kapsamakta; yoksulluğa son vermek, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir çağrı yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler üyesi devletler, 2030 Gündemi adıyla da anılan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için mali kaynakları seferber etmeyi, ulusal uygulamaları geliştirmeyi, kurumları güçlendirmeyi ve kimseyi geride bırakmamayı taahhüt etseler de 2020'yi yaşadığımız bugünlerde çok az sayıda değişiklik yerine getirildi. İşte bu nedenle Eylül 2019'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel, yerel ve bireysel düzeylerde toplumun tüm kesimlerini on yıllık bir eylem için harekete geçmeye çağırdı. Bu küresel çağrıya Türkiye'nin, Anadolu'nun şirin ilçesi Ladik'ten önemli bir yanıt geldi.

30 Mayıs – 6 Haziran 2020 tarihleri arasında, Türkiye'deki Kanada Büyükelçiliği, Lâdik Belediyesi, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TOÇEV Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Samsun Avdan Enerji, TAGES, UN SDSN Turkey ve Turkish Voice of Canada ortaklığında "Kız Çocuklarının Sürdürülebilirlik ve Çevre Elçileri olarak Güçlendirilmesi" projesi gerçekleştirildi.
Kız Çocuklarının Sürdürülebilirlik Elçileri olarak Güçlendirilmesi Projesi, Küresel Amaçların Ladik'te yerelleştirilmesini, Ladik'ten küresel harekete uzanacak olan 12-13 yaşındaki kız öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda "Sürdürülebilirlik ve Çevre Elçisi" olarak yetiştirilmesini hedefledi. Proje, kadın-erkek eşitliği ilkesinden hareketle, kız çocuklarının çevreye ve topluma duyarlı sorumlu vatandaşlar olarak gelişimine katkı sunarak; geleceğin girişimci kadın liderlerini yetiştirmeyi amaçladı. Proje katılımcılarına, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ışığında, yaşadıkları mahallerinde, şehirlerinde, ülkelerinde ve dünyada mevcut sorunlar konusunda bir farkındalık sağlandı ve bir çözüm üretmeleri konusunda bir yol haritası sunuldu.

Lâdik Sürdürülebilirlik ve Çevre Elçileri, Ladik'in suyu, toprağı, havası, iklimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin giderilmesi konularında çeşitli çözümler üreterek; yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın hayata geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladı.

Yoksulluğun sona erdirilmesinden, cinsiyet eşitliğine, iklim değişikliğinden, eşitsizliklerin azaltılmasına ve finansal açıkların kapatılmasına kadar dünyanın en büyük zorluklarına sürdürülebilir çözümleri hızlandırmamız gereken önümüzdeki Eylem On Yılı içinde, Proje; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ve 2030 Gündemi'nin gerçekleştirilmesi için kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, özel sektör ve akademi iş birliğinin örnek bir çalışması oldu.

Proje yayınını tekrar izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=-JHR0wJDpDU&feature=emb_title adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

BOUN101 Online Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Liseliler için Boğaziçi Üniversitesi tanışma programı BOUN101-Online Lise Yaz Okulu kayıtları başladı!

Biyomedikalden bilişsel psikoloji ve programlamaya, yaratıcı yazarlıktan yapay zekaya, 20 çeşit ders arasında Prof. Dr. Levent Kurnaz, Prof. Dr. Begüm Özkaynak ve Dr. Tamer Atabarut'un SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK dersi de bulunuyor.

Geleceğin bütüncül düşünen ve çevreye duyarlı liderlerinin yetişmesine katkıda bulunma fırsatını kaçırmayın.

Programın tüm detaylarını ve kayıt sürecini BUYEM sayfasından https://buyem.boun.edu.tr/ inceleyebilirsiniz.

 

COVID-19 göçmen ve mültecileri nasıl etkilemekte?

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) tarafından dünyanın önde gelen sağlık, ekonomi ve araştırma kuruluşlarından uzmanların katılımı ile düzenlenen "The Epidemiology and Economics of Coronavirus" küresel sanal konferansında COVID-19 adı ile anılan koronavirüs salgının, dünya ekonomilerine ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (BM SKA) etkileri ele alındı. İlişik yazı, konferans katılımcılarından Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi İdari Direktörü Dr. Yanis Ben Amor ve Merkez Araştırmacısı Dr. Özge Karadağ Çaman'ın, mülteciler ile göçmenlerin COVİD19 salgınında maruz kaldıkları fiziksel, ruhsal ve sosyal destek yoksunluğuna SKAlar bağlamında dikkat çeken sunumlarından yola çıkılarak hazırlanmıştır.

Dr. Özge Çaman ve Bahar Özay'ın makalesini bağlantıdan http://unsdsn.boun.edu.tr/covid19un_gocmen_ve_multecilere_etkisi/ okuyabilirsiniz.

 

Mustafa Seçkin, 24 Saat Dünyada Mutluluk ve Sürdürülebilirlik Konferansı'nda Konuştu

Unilever Türkiye, Orta Asya ve Iran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) 22 Nisan 2020, Dünya Günü'nde yapılan 24 Saat Dünyada Mutluluk ve Sürdürülebilirlik Konferansı'nda konuştu.

Konferans'ın kaydına https://www.youtube.com/watch?v=mksuKV7rz9M&feature=emb_title bağlantıdan erişebilirsiniz.