foodCOVID-19 sonrasında yeşil dönüşüme olan ihtiyaç katlanarak hızlandı ve daha az girdiyle daha çok üretme konusunda, ülkeler arası bilgileri paylaşmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Danimarka tarım ve gıda şirketleri, deneyimlerini paylaşmaya ve tüm dünyadaki ortaklarla yeşil dönüşümü hızlandırmak için yeni ortaklıklara girmeye hazır olduklarını belirttiler.

 

Danimarka parlamentosu, Danimarka'nın iklim-nötr düzeye ulaşmada bir sonraki büyük adımın sürdürülebilir gıda olduğunu vurgulamaktadır. Bu konuda özel sektör ve STKlar da üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtmektedir.

Danimarka gıda ekosistemi, dünyadaki en sürdürülebilir ve en az kirleten tarım ve gıda üretimlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından Mayıs 2020'de yayınlanan bir çalışmada Danimarka, et ve süt ürünleri üretiminde küresel bir sürdürülebilirlik lideri olarak üst sıralarda yer almaktadır ve Haziran 2020'de Danimarka, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Çevresel Performans Endeksi'nde 1 numarada yer almaktadır.

Danimarka gıda endüstrisi, büyük gıda şirketleri, STKlar ve sendikalardan oluşan bir işbirliği hareketiyle, hükümetin sera gazı emisyonlarını 2030 yılında yüzde 70 oranında azaltma hedefine yönelik 24 öneri sundu. Ar-Ge çalışmalarının artmasıyla, Danimarka tarım ve gıda üretiminin 1990 ve 2030 yılları arasında 14,8 milyar tona karşılık gelen yüzde 72'lik CO2 emisyonunun azaltılması hedeflenmektedir. Öneriler arasında:

• Gübrenin sık sık temizlenmesi;
• Fosil biyopolimerlerin yerini alacak biyokütleden biyopolimer üretiminin arttırılması;
• Birçok kamu-özel sektör işbirliğinde yapılacak çalışmalar (örneğin gıda endüstrisinde su verimliliğini artırmak için çalışan inisiyatif DRIP) ve diğer girişimlerin artırılması;
• Değer zinciri boyunca gıda kaybını ve israfı azaltılması ve zincir paydaşları ile yakın işbirliği yapılması, ve tarımsal üretimden kalan atıkların verimli kullanılması yer almaktadır.