copenhagen 4878678 960 720Danimarka hükümeti önümüzdeki on yıl için CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik ilk iklim eylem planını geçtiğimiz ay Danimarka Parlamento'suna sunarak sera gazı salınımını yüzde 70 azaltma hedefine ulaşmak için altı maddeden oluşan bir yol haritası belirledi.

 

Danimarka'nın öncü yeşil dönüşüm kuruluşu State of Green'in haberine göre, hükümetin yol haritası aşağıdaki maddelere odaklanmaktadır:

• Deniz üstü rüzgâr türbinlerine sahip enerji adalarının kurulması;
• Yeşil yakıtların desteklenmesi bünyesinde fosil yakıtlar yerine fazlalık elektriğin dönüşüm, enerji depolama ve geri dönüşüm metotlarının geliştirilmesi;
• Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması;
• Bölgesel ısıtma veya elektrikli ısı pompaları ile yeşil ısıtmanın desteklenmesi;
• Danimarka endüstrisinde yeşil enerji ve enerji verimliliği iyileştirmeleri;
• 2030 yılına kadar atık sektörünün iklim-nötr hale getirilmesi.

Danimarka Çevre Bakanı Lea Wermelin konu hakkındaki basın açıklamasında "İnsanların atık sektörüne daha fazla katkı sunduğu ve şirketlerin daha yeşil ürünler tasarladığı bir iklim nötr atık sektörü için iddialı hedefler belirledik" dedi.

Danimarka'nın benimsediği yeni yol haritası iklim, çevre ve doğa yararına daha döngüsel ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratarak yeni yeşil işbirlikleri yaratmayı hedeflemektedir.