EXzJhCmWoAEfh2jDanimarka hükümeti ve iş dünyası, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 70'lik bir düşüş gibi iddialı bir hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda çözüm bulmak için işbirliği yapıyor. İklim Ortaklıkları (Climate Partnership) inisiyatifi özellikle imalat sanayine odaklanarak sorumluluk almaya hazırlanıyor.

 

Üretim Endüstrisi İklim Ortaklığı hırslı hedefler belirledi

1990 yılından bu yana Danimarka imalat sanayii yüzde 35 büyürken, CO2 emisyonu yüzde 65 azaldı. Sektörün doğru yönde ilerlemesine rağmen, emisyonları daha da azaltmak için yeni önlemler alınması kararlaştırıldı.

İklim Ortaklığı, sekiz odak nokta etrafında belirlenen toplam 61 yeni eylem maddesi hazırladı. Ana başlıklar enerji verimliliği, elektrifikasyon ve ısıtma, biyogaza geçiş, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve sürdürülebilir çözümler için üretim ve talep dengesi, CO2 yakalama ve yok etme, ısı kullanımında akıllı çözümler, daha yeşil taşımacılık ve Danimarka teknolojilerinin kullanımı ile küresel bir etki yaratma olarak belirlendi. Endüstrinin CO2 emisyonlarını azaltmak için önerilen önlemler, aşağıda belirtilen üç ana kategoride çalışmalar yürütecek:

1. Üretimden kaynaklanan doğrudan emisyonlar.

2. Enerji ve ısı arzından kaynaklanan dolaylı emisyonlar.

3. Nakliye ve malzeme gibi değer zincirince giriş ve çıkışta meydana gelen dolaylı emisyonlar.

 

Yüksek hedefleri takip eden önemli tavsiyeler

Alınan tüm önlemler tek bir hedef etrafında şekilleniyor: 2030'a kadar dünyanın ilk iklim dostu üretim endüstrisi olmak ve Danimarka'nınyeşil ihracatını destekleyerek büyüme ve istihdam yaratmak.Bunun yanında atıklar, su ve döngüsel ekonomi için klim ortaklığı çıtayı yükselterek 2030'a kadar tüm atıkların yüzde 90'ını geri dönüştürmek, su endüstrisini iklim değişikliğine dirençli hale getirmek ve Danimarka'yı dünyanın önde gelen döngüsel ekonomisi yapmak gibi kararlar almıştır.

 

İklim Ortaklıklarının arka planında yatan motivasyon

Danimarkalı şirketler, hükümetin 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 70 azaltma hedefine ulaşmasında ve yeşil dönüşümün Danimarka kurumları için itici güç olmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Danimarka hükümeti 2019'un son çeyreğinde, iş dünyasıyla el ele vererek, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çığır açan fikirleri destekleyen ve aynı zamanda Danimarka'yı dünyanın geri kalanı için öncü bir ülke yapması öngörülen 13 iklim ortaklığı kurdu.

13 kamu-özel iklim ortaklığı çeşitli sektörleri temsil etmektedir. Ortaklıklar, Danimarka hükümetine 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını nasıl yüzde 70 azaltılacağına dair ilk önerilerini sunmuştur. Bu kapsamda, ilgili endüstrilerdeki CO2 emisyonlarını azaltabilecek belirli eylemler ve önlemler hakkında şirketlerin yeşil rekabet gücünden yararlanılmaktadır.

 

İklim Ortaklığı İnisiyatifini oluşturan firmalar ve temsilcileri aşağıda gibidir:

1. Kara taşımacılığı ve lojistik: Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV Panalpina

2. Servis, IT ve danışmanlık: Eva Berneke, CEO, KMD

3. Havacılık: Simon Pauck Hansen, CEO, SAS Danmark

4. Atıki su ve döngüsel ekonomi: Camilla Haustrup Hermansen, CEO ve Firma Ortağı, Plus Pack

5. Yapı ve İnşaat: Jesper Kristian Jacobsen, CEO, Aarsleff

6. Life Science ve Biyo teknoloji: Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk

7. Perakende: Michael Løve, Group CEO, Netto International

8. Üretim: Mads Nipper, CEO, Grundfos

9. Finans: Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark

10. Enerji ve Kamu Hizmetleri: Henrik Poulseni, CEO, Ørsted

11. Gemi Taşımacılığı: Søren Skou, CEO, Mærsk

12. Enerji Yoğun Endüstriler: Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portlan

13. Gıda Üretimi ve Tarım: Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown

 

Hükümet öneriler konusunda nasıl harekete geçecek?

İklim Ortaklıklarının tavsiyeleri ve katkıları doğrultusunda Danimarka hükümeti 2020 İklim Eylem Planı'nda bildirilen önlemlerin ve karşılaşılan yasal engelleri politik açıdan ele alarak tüm değerlendirmeleri yapacak.

İklim Ortaklıklarının nihai katkıları ve hükümetin iklim eylem planı birlikte hareket ederek 2030 yılına kadar Danimarka'da sera gazı emisyonunun yüzde 70 oranında azaltılmasına yönelik karşılıklı atılan adımlara destek olacak.

Daha fazla bilgi için https://investindk.com/insights/danish-climate-partnerships-lead-the-way-for-a-global-sustainable-future adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Photo by Rahbek Media on Unsplash