Foods croppedBir yılda üretilen tüm yiyeceklerin üçte biri boşa harcanıyor ve küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8'i bu şekilde doğaya karışıyor. Bu durum günümüzde en büyük küresel zorluklardan biri ve acil eylem gerektiriyor. Boston Consulting Group'un raporuna göre, küresel olarak kaybedilen veya boşa harcanan toplam 1,6 milyar ton gıda yaklaşık 1,2 trilyon dolar değerinde. Bu nedenle gıda kaybını ve israfı azaltmak sadece sürdürülebilir kalkınma için gerekli bir adım değil, aynı zamanda karlı bir iş.

Değişmeyen bir seyir ile yıllık gıda israfı ve kaybı 2,1 milyar tona yaklaştı. Bu miktar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SGD) 12.3 numaralı maddede belirtilen 2030 yılında yıllık 0,8 milyar ton gıda israfına ulaşma hedefinden oldukça uzak. Küresel gıda kaybı ve atığını 12.3 numaralı maddede belirtildiği gibi 2030'a kadar yarıya indirme hedefi doğrultusunda doğru çözümleri hayata geçirmek için gıda kaybı ve atıkların tam olarak nasıl ve nerede oluştuğunu anlamalıyız.

Yerel şirketler, devlet yetkilileri ve özel kuruluşlarla çözüm bulmak ve ortaklıklar oluşturmak için, dünyanın dört bir yanındaki Danimarka elçilikleri, gıda kaybı ve atığından kaynaklanan küresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenlemektedir.

Danimarka'nın önde gelen gıda kuluşu, Food Nation'ın yeni raporunda değer zincirinde gıda kaybını ve israfı azaltmaya yönelik Danimarkalı şirketlerin ürünlerini, çözümlerini ve teknolojilerini keşfedebilirsiniz.

 

Boston Consulting Group Raporu'na ulaşmak için: https://on.bcg.com/2zXySgT

Food Nation Raporu'na ulaşmak için: https://bit.ly/2W250bN

Food Nation hakkında daha fazla bilgi almak için: https://foodnationdenmark.com/