small business trendsİstanbul'daki Danimarka Ticaret Ataşeliği, Danimarka ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini yükselten ve yükseltme potansiyeli olan önemli sektörler hakkında iş geliştirme ve ortaklıkları hedeflemektedir. Buradan hareketle, yakın zamanda Rüzgâr Enerjisi, Güneş Enerjisi, Sağlık Sektörü ve Gıda ve Tarım Sektörü ile ilgili özel sektör raporlarımızı güncelledik.

Türkiye'de rüzgâr enerjisi, her yıl 7500 MW'tan fazla dikkate değer kapasite ilavesiyle orta ve uzun vadede yerel ve uluslararası yatırımcılar için gelişen, dinamik ve kazançlı bir pazardır. 2019 sonu itibariyle, Türkiye'de 198 rüzgâr enerjisi şirketi 8.056 MW kurulu güç ile aktif olarak faaliyet göstermektedir ve 1.309 MW kurulu güç ile 25 yeni proje yapım aşamasındadır. Sektör raporumuzda Türkiye ve Danimarka rüzgar enerjisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz! Rüzgâr Enerjisi Sektörü Raporunu https://bit.ly/2AiNxn1 adresinden indirebilirsiniz.

Güneş enerjisi, Türkiye'de çok daha fazla potansiyeli olan en önemli temiz enerji kaynaklarından biridir. Ortalama 200 gün güneş ışığı ve 1311 kWh / m² yıllık güneş radyasyonu, Türkiye'yi hem termal hem de elektrik açısından büyük potansiyele sahip bir ülke haline getiriyor. Sektör raporumuzda Türkiye ve Danimarka güneş enerjisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz! Güneş Enerjisi Sektör Raporunu  https://bit.ly/2xQIbym adresinden indirebilirsiniz.

Türkiye'de sağlık hizmeti, her yıl 10'dan fazla şehir hastanesi ve 4.000 yoğun bakım ünitesi yatağı ilavesiyle yerli ve yabancı yatırımcılar için umut verici bir pazardır. Türkiye'de küçük ve büyük hizmetler dahil 35.559 sağlık kurumu bulunmaktadır. Bunlardan 164.594 doktorun çalıştığı Türk sağlık sisteminde 1534 yatılı-hasta servisli sağlık kampüsü ve 33.025 ayakta tedavi sağlayıcısı bulunmaktadır. Sektör raporumuzda daha fazla bilgi edinebilirsiniz! Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Sektör Raporunu https://bit.ly/2Xi0TcF adresinden indirebilirsiniz.

Danimarka tarımı yaklaşık 15 milyon kişi için yeterli gıda üretmektedir ki bu Danimarka'nın toplam nüfusunun üç katıdır. Gıda sektöründe istihdam Danimarka nüfusunun yüzde 5-6'sına eşdeğer yaklaşık 150.000 tam zamanlı iş olanağı sunmaktadır. Nüfusun yüzde 5'i ile toplam nüfusun üç katına yetecek gıda üretmede önemli unsur, gıda değer zincirinin tüm aşamalarını optimize ederek gıda üretiminde verimlilik sağlamaktır. Sektör raporumuzda daha fazla bilgi edinebilirsiniz! Danimarka'da Gıda ve Tarım Sektör Raporu'nu https://bit.ly/3cfCsR6 adresinden indirebilirsiniz.

Daha fazla sektör analizini keşfetmek için https://tyrkiet.um.dk/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz!