COLOURBOX9893488BM, 2015 yılında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını (Sustainable Development Goals, SDG) başlattı. 193 üye ülke tarafından kabul edilen hedefler, insanlığın sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlemesinde önemli bir uluslararası adımı temsil etmektedir. Eğitim platformu Coursera'da yer alan, Kopenhag Üniversitesi'nin desteklediği ücretsiz online eğitimde, sürdürülebilirliğin tarih boyunca nasıl anlaşıldığına ve SDG'lere kapsamlı bir girişin yanı sıra; ne olduklarına, ilerlemenin nasıl ölçülebileceğine ve SDG'lerin küresel sistemlerin yönetimi ile insanlığı destekleme arasında nasıl ilişkili olduğuna dair tarihsel bir genel bakış elde edebilirsiniz. Eğitim, çeşitli toplumsal aktörlerin SDG'lere nasıl tepki verdiğini ve uyguladığını da inceliyor.

SDG'lerin tamamı sürdürülebilir kalkınma için gerekli olmakla birlikte, SDG 13, İklim Hareketi, küresel ölçekte hızlı bir uygulama ihtiyacından dolayı genellikle en acil olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, bu SDG'ye özel bir önem verilmektedir. Kurs boyunca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında insan etkileşimlerinin ve iklim sisteminin küresel yönetiminin takibine yönelik ilerleme de tartışılmaktadır.

Kurs, 2019 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nu yazmak için 2016 yılında BM Genel Sekreteri tarafından atanan 15 kişilik panelin bir üyesi olan Profesör Katherine Richardson tarafından tasarlandı.

Programa erişim için: https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development