×

Bilgilendirme

Lack of access rights - File '\images\stories\newsletter\eylul2019\04_c40.jpg'

Kopenhag C40 Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

Danimarka başkenti, 2019 sonbaharında gerçekleşen “C40 Belediye Başkanları Zirvesi” için ev sahibi şehir olarak seçildi. Dünyanın dört bir yanındaki 96 mega şehirden 1000'den fazla delege, şehirlerin Paris Anlaşması, yeşil geçiş ve iklim adaptasyonu yoluyla CO2 emisyonlarını sınırlandırma hedeflerine ulaşma yollarını tartışmak için Kopenhag'da toplandı.

Zirve, dünyanın 80 mega kentinden ve 15 küçük “yenilikçi şehir”den belediye başkanlarını ve diğer şehir delegelerini bir araya getiren tek etkinlik olma özelliğini taşıyor. Toplamda C40 şehirlerinin 650 milyon nüfusu var ve dünya GSYİH'sının yüzde 25'ini oluşturuyor.

C40'ın en büyük etkinliği olan C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi, üye şehirlere sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim direncini arttırmak için gerçekleştirdikleri yenilikçi eylemleri sunmak için eşsiz bir forum görevi görmektedir. Bu etkinlikle, küresel sıcaklığı 1.5°C'nin altında tutmak için gereken cesur ve acil önlemleri almak için karar vericilerin etkilenmesi ve katılımcılara ise kendi yaşamlarında iklim önlemi alma konusunda ilham vermesi amaçlanmaktadır.

Son on yılda, C40 Londra (2005), New York (2007), Seul (2009), Sao Paulo (2011), Johannesburg (2014) ve Mexico City (2016) tarafından düzenlenen altı Belediye Başkanı Zirvesi düzenledi. Her bir C40 Belediye Başkanları Zirvesi, dünyanın büyük şehirlerinin belediye başkanlarına iklim gündemlerini küresel sahnede sergilemek için eşsiz fırsatlar sundu.

Önceki C40 Zirveleri, çığır açan araştırmalar yayınlayarak, şehirlerden gelen en son yenilikleri sergileyen ve iklim değişikliğine yaratıcı kentsel çözümleri teşvik etmek için yeni ortaklıklar başlatarak dünya çapında manşetlere girdi.

Neden Kopenhag?

Bisiklet ulaşımında öncü olan, yüzde 99’u çevre dostu bölgesel ısıtma ile ısıtılan ve 2025 yılında dünyanın ilk sıfır karbon salımlı başkenti olma hedefi olan Kopenhag’ın, C40 Mayors Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasını doğal bir seçim olduğunu düşünen Belediye Başkanı Frank Jensen, C40 Şehir ortaklarından ve sponsorlarından Realdania'ya verdiği röportajda:

“Dünyanın en büyük şehirlerinin, Kopenhag'ı 2019'da C40 iklim zirvesine ev sahibi olarak seçtiği için çok mutlu ve gururluyum. Bu durum iklim için çabalarımızın güçlü bir şekilde tanınmasına imkan vermektedir. Zirve, iklim çabalarını gündemin zirvesine taşıdı ve Kopenhag'ın yeşil çözümleri ile tüm dünyaya ilham verdi” dedi.

Ayrıntılı bilgi için: C40.org